การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซด์ (Windows PC)
และแอพพลิเคชันทางมือถือ /แท๊บเพล็ต (Mobile app./ Tablet)


ผู้ใช้งาน ต้องทำการยืนยันตัวตน หรือที่เรียกว่า 2-Factors Authentication (2FA) ด้วยรูปแบบ ดังนี้2-Factors Authentication (2FA)


การยืนยันตัวตัน ด้วย 2 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลที่คุณรู้ (Something you know) = ชื่อผู้ใช้ (Username) + รหัสผ่าน (Password)


ขั้นตอนที่ 2: ข้อมูลที่คุณมี (Something you have) = รหัสที่ได้จากการยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์มือถือ (SMS OTP)


ดังนั้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ และทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ท่านจำเป็นต้องยืนยันตัวตน
โดยรับรหัส SMS OTP (One Time Password) ก่อนเข้าใช้งาน

เพื่อรับรหัส SMS OTP สามารอัพเดทเบอร์โทรศัพท์ได้เองผ่านทางเว็บไซด์บริษัท**

ช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์ การยืนยันตัวตน
เว็บไซต์ (คอมพิวเตอร์ พีซี/ โน้ตบุ๊ก)
1. www.settrade.com Username + Password + Token หรือ QR Code
ทุกครั้งที่ Login เข้าใช้งาน
2. https://www.utrade.co.th Username + Password + OTP หรือ Token ครั้งแรกในการ Login
เข้าใช้งาน
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/ แท๊บเพล็ต
1. Streaming app. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP เฉพาะครั้งแรกที่เข้าใช้งาน / 1 อุปกรณ์
+
Username + Password ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน
2. UTRADE TH App. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP เฉพาะครั้งแรกที่เข้าใช้งาน / 1 อุปกรณ์
+
Username + Password ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน

UTRADE Newsletter

Contact Us About Us Career

  • 130-132 Sindhorn Tower I at 2nd and 3rd floor Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
  • 8.30 am to 5.30 pm ( Monday to Friday excluding public holidays )
  •  +66 2659 8000 (CALL CENTER)
            +66 2659 8222 (Online Service)
  • utrade@uobkayhian.co.th
  • UTRADE Thailand