• แจ้งยกเลิกบริการ UTRADE TH Mobile** (ระบบเก่า) บนระบบ iPad ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ Streaming app. หรือ UTRADE TH app. (รองรับ iOs/ Android) ตามรูปได้ตามปกติ

  **ระบบจะสิ้นสุดการให้บริการ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เท่านั้น**

  การเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเพล็ต (Mobile/ Tablet) มี 3 ช่องทาง ดังนี้

  Streaming

  UTRADE TH

  Streaming For ipad

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-659-8222

UTRADE Newsletter

Contact Us About Us Career

 • 130-132 Sindhorn Tower I at 2nd and 3rd floor Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
 • 8.30 am to 5.30 pm ( Monday to Friday excluding public holidays )
 •  +66 2659 8000 (CALL CENTER)
          +66 2659 8222 (Online Service)
 • utrade@uobkayhian.co.th