คำถามที่พบบ่อย(วิธีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)

 
 วิธีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 
 หลังจากที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติ จะซื้อขายหลักทรัพย์ได้เมื่อไหร่ ?
 ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารและแจ้งรายละเอียดเลขที่ซื้อขายให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมล
 
.................................................................................................................................
 
บัญชีซื้อขายออนไลน์มีทั้งหมดกี่ประเภท และมีความแตกต่างกันอย่างไร?
 1. บัญชีเงินสด (Cash Account) จะเป็นบัญชีที่ทางบริษัทฯให้วงเงินเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของนักลงทุนที่ยื่นประกอบในการเปิดบัญชี ซึ่งนักลงทุนจะต้องทำการฝากเงินเพื่อเป็นหลักประกัน (20%) ไว้กับทางบริษัทฯ ตามอัตราที่ทางการกำหนดก่อนทำการซื้อโดยจะชำระราคาภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการซื้อขาย (T+3)
 
            2. บัญชี (Cash Balance) เป็นบัญชีที่ลูกค้านำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับโบรกเกอร์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ 100% โดยลูกค้าสามารถซื้อหลีกทรัพย์ได้ตามจำนวนเงินฝาก เมื่อถึงกำหนดระบบจะทำการหักเงินในบัญชีลูกค้า เพื่อชำระค่าซื้อ ซึ่งมีผลให้อำนาจการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าลดลงเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ซื้อไป เงินสดที่ลูกค้าฝากไว้กับโบรกเกอร์ก็จะได้รับดอกเบี้ยฝากด้วยเช่นกัน

**ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ได้ที่ โทร.02-659-8222

................................................................................................................................. 

บัญชีซื้อขายออนไลน์มีทั้งหมดกี่ประเภท และมีความแตกต่างกันอย่างไร?
 1. บัญชีเงินสด (Cash Account) จะเป็นบัญชีที่ทางบริษัทฯให้วงเงินเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของนักลงทุนที่ยื่นประกอบในการเปิดบัญชี ซึ่งนักลงทุนจะต้องทำการฝากเงินเพื่อเป็นหลักประกัน (20%) ไว้กับทางบริษัทฯ ตามอัตราที่ทางการกำหนดก่อนทำการซื้อโดยจะชำระราคาภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการซื้อขาย (T+3)
 
            2. บัญชี (Cash Balance) เป็นบัญชีที่ลูกค้านำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับโบรกเกอร์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ 100% โดยลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ฝากไว้ล่วงหน้ากับโบรกเกอร์ หากลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ไปจำนวนหนึ่ง โบรกเกอร์ก็จะ ตัดเงินในบัญชีลูกค้าออกไป เพื่อชำระค่าซื้อ ซึ่งมีผลให้อำนาจการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าลดลงเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ซื้อไปเงินสดที่ลูกค้าฝากไว้กับโบรกเกอร์ก็จะได้รับดอกเบี้ยฝากด้วยเช่นกัน 

**ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ได้ที่ โทร.02-659-8222

 
            3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) หรือ ที่เรียกว่า บัญชี Margin ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลงทุน ซึ่งการเพิ่มอำนาจในการซื้อของลูกค้าก็ถือเป็นสิ่งสำคัญรวมไปถึงความสะดวก บริษัทฯ จึงได้มีการเปิดให้บริการบัญชีแบบที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยลูกค้าต้องวางเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ในอัตราส่วนขั้นต่ำที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ หากจำนวนเงินสดที่วางเป็นหลักประกันสูงกว่ายอดหนี้ และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากยอดหนี้สูงเกินกว่าเงินสดที่วางหลักประกัน
หมายเหตุ: การซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่มีค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นขั้นต่ำแต่อย่างใด**
 
................................................................................................................................. 

การเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์ จำเป็นต้องมีเงินวางเป็นหลักประกันหรือไม่?
 จำเป็น สำหรับลูกค้าประเภทบัญชี Cash Balance (การวางเงินสดเป็นหลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์) ซึ่งท่านจะมีอำนาจซื้อหลักทรัพย์ได้เท่ากับจำนวนเงินวางหลักประกัน โดยทางบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำแต่อย่างใด
สำหรับลูกค้าประเภทบัญชี Cash Account (การให้วงเงินก่อนการซื้อหลักทรัพย์) หากท่านวางเงินสดหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายเกินกว่า 20% ของวงเงินอนุมัติ ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้เต็มวงเงินซื้อขายทันที
 
.................................................................................................................................

อยากเริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตต้องเริ่มอย่างไร?
 หลังจากได้รับข้อมูลเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อกำหนด Username(ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)                            ในการเข้าใช้งานโดยดำเนินการตามรายละเอียดนี้
            1. เข้าเว็บไซต์ www.utrade.co.th
            2. เลือกเมนู ลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขาย
            3. เลือก เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์
            4. กรอกข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงกำหนด Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้ ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีเครื่องหมาย (*) จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
            5. เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือก ลงทะเบียน
            6. หลังจากนั้น จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ในการเปิดใช้งานระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
            7. หลังจากนั้นให้กลับเข้ามาที่เว็บไซต์ www.utrade.co.th อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบซื้อขายในช่อง เข้าสู่ระบบซื้อขาย โดยใส่Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในตอนต้น
            8. สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรก ระบบจะปรากฏหน้าจอให้กำหนดรหัส PIN เพื่อใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตหลังจากกำหนดเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Streaming เพื่อตรวจสอบราคาและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที
 
................................................................................................................................. 

วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องทำอย่างไร?
 หลังจากที่มี Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)แล้ว สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยไปที่เว็บไซต์ www.utrade.co.th เลือกเมนู   “เข้าสู่ระบบซื้อขาย” ที่อยู่มุมบนขวามือของหน้าจอ เลือกโปรแกรม Streaming new จากนั้นเลือกคำสั่ง ซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) โดยระบุจำนวนราคาและรหัสซื้อขายของท่าน (PIN No.) แล้วกด "Submit" เมื่อส่งคำสั่งซื้อขายไปแล้ว คำสั่งของท่านจะถูกส่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
 
.................................................................................................................................

อยากรู้สถานะของคำสั่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเองต้องทำอย่างไร?
 สามารถตรวจสอบสถานะของคำสั่งที่ส่งออกไป ได้จากส่วนล่างของหน้าจอ Streaming โดยความหมายของสถานะต่างสามารถตรวจสอบได้จากเมนู Settings > Other Information > Order Status
 
.................................................................................................................................

หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องทำอย่างไร?
 ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งที่ท่านไม่ต้องการได้ทุกเมื่อ หากคำสั่งนั้นยังไม่ได้รับการจับคู่ (Matched) โดยเลือกทำเครื่องหมาย  ในช่องว่างด้านหน้าคำสั่งที่ ต้องการยกเลิก จากนั้นกดปุ่ม Cancel ใส่รหัส PIN และกด Confirm Cancel เพื่อยืนยันการยกเลิกคำสั่ง
 
.................................................................................................................................

อยากรู้ว่าวงเงินที่เหลือที่สามารถซื้อขายได้ต้องตรวจสอบอย่างไร?
 ท่านสามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอ Streaming ในส่วนของแถบเมนู Portfolio หัวข้อ Line Available
 

.................................................................................................................................

อยากตรวจสอบยอดซื้อขายระหว่างวันได้อย่างไร?
 หากต้องการทราบยอดซื้อขายระหว่างวัน (ข้อมูลจะแจ้งวันต่อวันเท่านั้น) สามารถเข้าไปตรวจสอบรายการได้ที่ www.utrade.co.th โดยทำรายการดังนี้
            1. เข้าสู่ระบบซื้อขาย โดยล็อคอินที่เมนู “เข้าสู่ระบบซื้อขาย”
            2. เลือกเมนู “Total Deal Summary”
 
 
 
................................................................................................................................. 

อยากตรวจสอบรายการและยอดซื้อขายย้อนหลังได้อย่างไร?
 หากต้องการทราบยอดซื้อขายย้อนหลังสามารถตรวจสอบ ได้ที่ www.utrade.co.th โดยทำรายการดังนี้
            1. เข้าสู่ระบบซื้อขาย โดยล็อคอินที่เมนู “เข้าสู่ระบบซื้อขาย”
            2. เลือกเมนู “Confirmation Report”
            3. เลือก Account No. แล้วกด Submit
 
 
 
.................................................................................................................................

วิธีการตรวจสอบรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงินและหลักทรัพย์ย้อนหลัง?
 หากต้องการตรวจสอบรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงินและหลักทรัพย์ย้อนหลังของท่าน สามารถดูได้ที่หัวข้อ My Account >Monthly Stock Statement หรือ Monthly Stock Movement
 
 
................................................................................................................................. 

มีบัญชีอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอีเมลส่วนตัวต้องทำอย่างไร?
 ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอีเมลได้ด้วยตนเองผ่านเมนู “Email”
 
 
.................................................................................................................................

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง Password (รหัสผ่านส่วนตัวที่ใช้ในการล็อคอินเข้าสู่ระบบ) ได้หรือไม่อย่างไร?
 ได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสเข้าใช้งาน สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง 
            1. เลือกหัวข้อ My Account > Change Password
            2. เข้าสู่ Streaming > Settings > Password & PIN > Change Password
 
................................................................................................................................. 

PIN Number (รหัสลับ) คืออะไร สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?
 PIN (Personal Identification Number) คือ รหัสลับที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสได้ทันที หลังการล็อคอินเข้าสู่เว็บไซด์ครั้งเเรก โดยรหัสดังกล่าวจะถูกกำหนดให้เป็นตัวเลข 6 หลักเท่านั้น การเปลี่ยน PIN No. (รหัสลับ) สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง 
            1. เลือกหัวข้อ My Account > Change PIN
            2. เข้าสู่ Streaming > Settings > Password & PIN > Change PIN
................................................................................................................................. 

หากลืม Password (รหัสผ่านส่วนตัวที่ใช้ในการล็อคอินเข้าสู่ระบบ) หรือ PIN Number (รหัสลับที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย) จะต้องทำอย่างไร?
 หากท่านลืม Password (รหัสผ่านส่วนตัว) และใส่รหัสดังกล่าว ผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะทำการล็อคโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้งานได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปใช้งานได้อีกช่องทางหนึ่ง ท่านสามารถแก้ไขได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายE-Business โทร.02-659-8222 เพื่อให้ทำการปลดล็อคและตั้งค่ารหัสผ่านของท่านใหม่ หลังจากที่ตั้งค่าดังกล่าวแล้ว ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านของท่านอีกครั้งด้วยตนเองทันทีที่เข้าใช้งาน
 
กรณีลืม PIN Number (รหัสลับที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย) ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่าย E-Business ได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้ตั้งค่ารหัสลับของท่านใหม่ โดยหลังการตั้งค่า เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบจะพบข้อความ Force Change Pin Account ระบบจะให้ท่านกำหนดรหัสลับใหม่อีกครั้ง โดยต้องเป็นตัวเลข 6 หลักเท่านั้น
 
................................................................................................................................. 

อยากทราบรายละเอียดการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น สำหรับการซื้อขายออนไลน์?
 อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได โดยมีรายละเอียด ดังนี้


มูลค่าการซื้อขายต่อวัน
(บาท)

ซื้อขายผ่าน เจ้าหน้าที่การตลาด

ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ทุกประเภทบัญชี

บัญชีเงินสด (ATS)

บัญชีแคชบาลานซ์/
บัญชีเครดิตบาลานซ์

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

0.257%

0.207%

0.157%

5 - 10 ล้านบาท

0.227%

0.187%

0.137%

10 -20 ล้านบาท

0.187%

0.157%

0.117%

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

0.157%

0.127%

0.107%

 หมายเหตุ

1. อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้น ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ 
    - ค่าธรรมเนียมตลาดหลัทกรัพย์ Trading Fee อัตรา 0.005 % ของมูลค่าการซื้อขาย
    - ค่าธรรมเนียมการชำระราคา Clearing Fee อัตรา 0.001 % ของมูลค่าการซื้อขาย
    - ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล Regulatory Fee อัตรา 0.001 % ของมูลค่าการซื้อขาย
2. อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ละประเภทบัญชี 50 บาทต่อวัน
3. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
          
 
................................................................................................................................. 

ราคาหลักทรัพย์ในระบบการซื้อขายออนไลน์ หรือโปรแกรม Streaming เป็นแบบเรียลไทม์หรือไม่?
 เป็นแบบเรียลไทม์ ซึ่งปัจจุบันเราได้พัฒนาโปรแกรมให้มีความรวดเร็วและทัดเทียมกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ ซึ่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ทาง  อินเทอร์เน็ตนั้น จะขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อระบบทางอินเทอร์เน็ตของท่านด้วย
 
................................................................................................................................. 

ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายออนไลน์ได้ตลอดเวลาหรือไม่?
 ได้ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะหมดระยะเวลาทำการซื้อขาย จากตลาดหลักทรัพย์ หรือการปิดทำการของบริษัทฯ คำสั่งที่ท่านส่งเข้ามาจะถูกบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งจะถูกจัดเรียงตามระยะเวลาที่ส่งคำสั่งเข้ามาในระบบ เมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการในช่วงตลาด Pre-open คำสั่งดังกล่าว จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบการซื้อขายทันที
 
................................................................................................................................. 

ระบบบัญชี ATS (Automatic Transfer System) คืออะไร?
 คือระบบการหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติซึ่งจะผูกบัญชีระหว่างธนาคารกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อความสะดวกในการหักชำระราคาค่าซื้อ การโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์และการฝาก-ถอนเงินเข้าบัญชีโดยไม่เสียค่า ธรรมเนียมแต่อย่างใด ระบบดังกล่าวจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและหักเงินออกจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
.................................................................................................................................

อยากทราบวิธีการรับเงินปันผลจากการซื้อหลักทรัพย์?
 การรับเงินปันผลจากการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ สามารถทำได้ผ่านทางบริการ e-Dividend ซึ่งเป็นการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
................................................................................................................................. 

ท่านสามารถชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ได้อย่างไร?
 เมื่อท่านเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์กับบริษัท ท่านจะสามารถชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ผ่านทางระบบหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (ระบบบัญชี ATS) โดยระบบดังกล่าว จะทำให้ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาติดต่อที่บริษัทด้วยตนเอง
 
.................................................................................................................................

หากต้องการแจ้งฝาก-ถอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องทำอย่างไรบ้าง?
 หลังการล็อคอินเข้าสู่ระบบ เลือกหัวข้อ My Account > Money / Shares Transfer > Money Deposit (แจ้งฝากเงิน), Money Withdrawal (แจ้งถอนเงิน) หรือ Shares Transfer (แจ้งโอนหลักทรัพย์) ตามวัตถุประสงค์
 
................................................................................................................................. 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่สามารถใช้งานได้ มีอะไรบ้าง?
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่สามารถใช้งานได้
            Hardware: CPU Core I3 ขึ้นไป
            RAM อย่างน้อย 512 MB
            Internet Connection แนะนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
            Display หน้าจอแบบ Wild Screen=1260*650(ratio 1.93)
            หน้าจอเป็นแบบจอ Terminal(จอตู้)=1260*957(ratio 1.31)
            Software:Operating System (OS) Window XP, Window 7,Vista
            Web browser Browser ที่รองรับ Flash สำหรับ Ifisx ได้แก่ Internet Explorer (IE6.0) ขึ้นไป
  สำหรับ Streaming ได้แก่ Internet Explorer (IE6.0) ขึ้นไป , Chrome
  Flash Player แนะนำ Version 11.1 เป็นต้นไป**
 
.................................................................................................................................