โปรแกรมซื้อขาย UTRADE-X Investor (สำหรับลูกค้า)

เป็นระบบที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานผ่านคีย์บอร์ด ด้วยหน้าจอ Help Function Key ที่สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ พร้อมดูรายงานผลการซื้อขายหลักทรัพย์ได้แบบเรียลไทม์

    • ยกเลิกคำสั่งได้หลายๆ คำสั่งพร้อมกันทีเดียว

    • แก้ไข จำนวน และราคาได้รวดเร็ว

    • เช็ค Top Rank, Top Gainer /Loss, Pre-Open ได้ง่ายสะดวก เพียงกดแค่ปุ่มเดียว

    • เช็คข้อมูลหุ้น Odd Lot Order/ Big Lot แบบ 5 Bids 5 Offers

    • Change Order เปลี่ยนแปลงแก้ไข Volume หรือ Price ได้อย่างง่าย

    • เลือกดูหุ้น 5 Bids 5 Offers ผ่านหน้าจอ Market By Price

    • ตรวจเช็คหุ้นที่ประกาศขึ้นเครื่องหมายต่างๆ เช่น หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นต้น พร้อมเช็คข่าวสารหุ้น ตามช่วงเวลาต่างๆ

    • เช็คหุ้นที่ติด Turnover List ตามประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

    • เช็คข้อมูลหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขาย มากกว่า 1-10 ล้านบาท พร้อมเช็ค % Buy/ Sell อันดับสูงสุดได้

    • เช็คข้อมูลหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขาย มากกว่า 1-10 ล้านบาท พร้อมเช็ค % Buy/ Sell อันดับสูงสุดได้

    • ตรวจสอบข้อมูลบัญชี รายงานการซื้อขาย เช็คสถานะคำสั่ง และยกเลิกคำสั่งพร้อมกันทีเดียว

UTRADE Newsletter