• หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์จำกัด (มหาชน) จอง 7-9 มิถนายน 2564

    หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 3% ต่อปี Rating BBB+ ระยะเวลาจอง 7-9 มิถนายน 2564 ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ โทร.02-659-8103

UTRADE Newsletter