ลูกค้า UOB Kay Hian เปิดบัญชีลงทุนด้วยตนเอง

ใช้งานง่าย

เพียงกรอกข้อมูลผ่าน Mobile Application ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ท่านสามารถเลือกสาขา และเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ท่านต้องการจะขอรับบริการ

ไม่ต้องใช้เอกสาร

เพียงถ่ายรูป Selfie และโหลดเอกสารเข้ามายังระบบ ไม่ต้องส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

รู้ผลไว้

ทราบผลการอนุมัติผ่านทางอีเมล เพียง 1-2 วัน พร้อมเข้าใช้งานซื้อขายหุ้นออนไลน์ ได้เองในทันที

ขั้นตอนเปิดบัญชี ผ่าน UTRADE E- OPEN ACCOUNT

ดาวน์โหลด APPLICATION พิมพ์คำว่า UTRADE E-ACCOUNT ผ่าน Google Play (Android) หรือ App Store (IOS)

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP ผ่าน SMS

กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว

ถ่ายภาพ Selfie พร้อมอัพโหลดเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

กรอกแบบประเมินการรับความเสี่ยง การลงทุน (Suitability & KYC/CDD)

• กดยืนยันแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี พร้อมรอรับผลการอนุมัติผ่านทาง E-mail

ตัวอย่างการเปิดบัญชีลงทุนผ่าน UTRADE E-OPEN ACCOUNTUTRADE Newsletter